26 de març 2006

We make ritual Noise

Els deus del EBM (Electro Body Music) van baixar a la terra aquest dissabte i van escollir la sala Bikini per retronar Barcelona amb tota la potencia dels seus baixos ballables. Dins la gira del seu últim disc Skyshaper, Covenant va oferir tot el seu repertori de “Hits” imprescindibles que van convertir una sala plena a rebentar, a més de un gran concert, també en una festa impressionant.

Aqui teniu una mostra dels ritmes electronics obscurs de la banda que ens deleiten en el seu ultim single:
djKramBlog
Low Bandwidth (64Kbps):

Hight Bandwidth (192Kbps):


20 de març 2006

Títol Oficial de Tècnic de So


Ja ha començat la meva avaluació com a tècnic de so: control de P.A., monitoratge, microfonia i com no, carregar i descarregar (que la feina bruta també s’ha de fer!) i de moment tinc el plaer d’incloure’m en el grups dels avantatjats!

Així doncs el proper cap de setmana, amb el titol a la ma, ja formaré part de la productora TdSo i a fer bolos!!!

Res que d’aquí quatre dies estaré sonoritzant als Coldplay al palau Sant Jordi! :P
Somiar és gratis, però l'ambició te un preu!

djKramBlog

18 de març 2006

Iniciació a la Renardera

Jove deixeble de l‘estoïcisme romà, de l’escepticisme a l’epicureisme des de la mirada impertorbable del cèsar, pragmatitzador de la filosofia, sents el plaer, no sempre elegible, prudentment i comprens l’esdevenir necessari, no sempre evitable. Però no prediques a ningú que obri d’una altra manera, ja què qualsevol autodeterminació pura és impossible. Obre segons la teva naturalesa, perquè el que és bo pel ciutadà és bo per la Ciutat. Benvingut Kram.

17 de març 2006

Criteri de certesa

De vegades seguim opinions, que sabem incertes, com si fossin indubtables en la recerca de la veritat, però, cal fer el contrari: rebutjar com absolutament fals allò en què no hi puguis imaginar el menor dubte. Els sentits ens enganyen, no són font de veritat. La realitat pot no ser més veritable que les il·lusions dels meus somnis.

Puc fingir que no tinc cos i que no existeix el món però de l’acte de dubtar se segueix la intuïció del jo (cogito, ergo sum). Sóc una substància pensant. El jo distint del cos i el més fàcil de conèixer.

El jo és el primer principi de la filosofia.

15 de març 2006

Lets Talk, Lets Talk !!!


Oh brother i can't, i can't get through
I've been trying hard to reach you cos i don't know what to do
oh brother i can't believe its true
i'm so scared about the future and i want to talk to you
oh i want to talk to you

you can take a picture of something you see
in the future where will i be?
you could climb a ladder up to the sun
or write a song nobody had sung
or do something that's never been done

are you lost or incomplete
do you feel like a puzzle, you can't find your missing piece
tell me how you feel
well i feel like they're talking in a language i don't speak
and they're talking it to me

so you take a picture of something you see
in the future where will i be?
you could climb a ladder up to the sun
or write a song nobody had sung
or do something that's never been done
do something that's never been done

so you dont know where you're going but you wanna talk
but you feel like you're going where you've been before
you'll tell anyone who'll listen that you've feel ignored
nothings really making any sense at all
lets talk
lets talk

lets talk !!!
lets talk** !!!

** Before of... , Lets Talk!!!

djKramBlog

13 de març 2006

"Fix you", Fix me... (Remix)When you* try your** best but you* don't succeed
When you* get what you* want but not what you* need
When you
* feel so tired but you* can't sleep
Stuck in reverse

And the tears come streaming down your** face
When you
* lose something you* can't replace
When you
* love someone but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide your
home
And ignite your
bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you're
* too in love to let it go
But if you
* never try you'll* never know
Just what you're
* worth

Lights will guide your home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream, down your
** face
When you
* lose something you* cannot replace
Tears stream down your
* face
And I..

Tears stream, down your
** face
I promise you
I will learn from my mistakes
Tears stream down your
** face
And I..

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you.

* I
** my

djKramBlog

11 de març 2006

Loteria de Carnaval

4.0882 - 3 millooooones de eeeeuros!!!

Molta festa i molta Sort per a tothom!!!!

KramBlog

08 de març 2006

L'heretage plastic dels Carrera. L'art com a bressol

Els pasat dissabte 4 de març va tenir lloc al Museu d'Art de Girona l'inauguració de l'exposició homenatge a una saga d'artistes Gironins on es troben el meu besavi matern i el meu tiet-avi (germà de la meva avia).

L'exposició que el museu d'Art de Girona ha preperat per aquest final d'hivern acull les obres realitzades per l'escultor i dibuixant Joan Carrera (1889-1952) i el seu fill, també artista, Ramon Mª Carrera. Les directius bàsiques segons les què s'ha organitzat la mostra responen a una actitud davant la vida, a una voluntat artistica extrapolable no només al pare i al fill sinó a altres membres de la família. Aquestes actituds poden sintetitzar-se a partir de dos conceptes: pedagogia i art. Com molt bé ressegueix la mostra, organitzada segons unes tematiques i llenguantges comuns, allò que més sobresurt és com Joan Carrera va saber desenbolupar tot una trajectoria artística personal al mateix temps que difonia els seus principis estetics a nivell pedagogic i familiar. Aquest esperit de transcendència individual ha estat un dels fonaments que ha forjat la seva evolució artística, o més aviat, vital. Ramon Mª Carrera ha estat un dels grans deixebles del seu pare, en el sentit més ampli de la paraula. Pare i fill han sigut dins els territoris gironins promotors d'un art i una ensenyança, d'una voluntat artística ferma i nodrida que ha impregnat i motivat a molts altres artistes de les nostres terres així com altres membres de la família Carrera.


L'estatua de L'arcangel St. Gabriel que es troba al cap d'amun del campanar de la catedral de Girona és obra de Ramon Mª Carrera.


Visio de l'angel original de la Catedral de Girona.


06 de març 2006

Dr. Jesús Planagumà i Valls

Ja tenim Doctor!!!

Dijous al mati varem poder assistir a la culminació sublim d'una dura batalla que ha durat uns 5 anys. Desprès de competir a nivell estatal per aconseguir beques i finançament, desprès de crear nous mètodes i d'obrir noves línies d'investigació, desprès de navegar entre la burocràcia i la política de la sanitat publica, desprès de batallar amb individus, que a causa del seu sentit d'inferioritat enfront del nostre doctor, han utilitzat al llarg d'aquests anys el seu abús de poder per apropiar-se de els seus mèrits i les seves publicacions.

Finalment en Jesús ha triomfat! Ha aconseguit Doctorar-se amb Cum Laude presentant uns resultats científics revolucionaris que permetran tant la creació de noves línies d'investigació com noves aplicacions clíniques.

La gran quantitat d'assistents a la defensa van gaudir d'una presentació molt pedagògica, amb una gran sensibilitat artística i un tractament molt acurat que et mantenia atent en tot moment. La publicació, com no, també es digna d'elogi, un redactat científic acurat, un documentació rigorosa, una presentació de dades i esquemes totalment entenedora, una maquetació exemplar i un tractament artístic excepcional en tota la presentació de la Tesi.

Ja tenim aqui en Dr. Dark,
Moltes Felicitats Jesús!!! Ets el millor!!!


Per aquells que volgue-ho introduirvos en la tesi doctoral d'en Jesús aqui en teniu un petit resum:

Anàlisi de l'expresió gènica diferencial en el cancer d'endometri:

El carcinoma endometrial és el tumor maligne del tracte genital femení més freqüent en els països industrialitzats. Aproximadament el 80% dels casos corresponen a adenocarcinomes endometrioides, de moderats a ben diferenciats, confinats al cós uterí en el moment de la diagnosi, i normalment amb un pronòstic favorable acompanyat d’una teràpia adient. Els tumors es classifiquen com a tipus I carcinoma endometrial endometrioide (EECs) i representen la branca majoritària en el model dualístic de tumorigènesi endometrial amplament acceptat. Els tumors EEC són de baix grau i estrogen dependents, normalment es desenvolupen en dones perimenopàusiques i postmenopàusiques recents, i coexisteixen o venen precedits per hiperplàsia endometrial complexa i atípica. En contrast amb els EECs hi ha els carcinomes de tipus II carcinomes endometrials no endometrioides (NEECs), els quals representen del 10-20% dels carcinomes endometrials, són carcinomes d’alt grau que normalment es desenvolupen en dones postmenopàusiques, seguint una via estrogen independent i originant-se a partir de l’endometri atròfic. Els estudis moleculars han proporcionat proves a favor d’aquest esquema de classificació mostrant els processos genètics que podrien estar involucrats en el desenvolupament i progressió d’ambdós tipus de carcinomes. La inestabilitat de microsatèl·lits i les mutacions de PTEN, K-ras, b-catenina i dels gens de reparació dels aparellaments erronis del DNA s’ha associat amb l’EEC, mentre que l’aneuploïdia, les mutacions de p53 i l’amplificació de her2/neu s’ha identificat en el NEEC. No obstant els esdeveniments moleculars precisos que succeeixen durant el desenvolupament del carcinoma endometrial romanen sense caracteritzar i se’n té un escàs coneixement. En el present treball, s’ha intentat identificar nous gens, els quals podrien provocar la transformació cel·lular en l’EEC. Es van analitzar els perfils d’expressió diferencial entre endometris de tipus tumoral i no tumoral emprant la hibridació d’arrays de cDNA. Del conjunt dels 53 gens, amb expressió alterada en l’EEC, el protoncogèn acute myeloid leukemia 1, RUNX1/AML1 i el factor de transcripció ets variant gene 5, ETV5/ERM, van ser els gens més altament sobrexpressats. Els nivells d’expressió gènica de RUNX1/AML1 i d’ETV5/ERM, es van quantificar per PCR quantitativa a temps real (RT-Q-PCR), i el nivell d’expressió proteica es van caracteritzar per immunohistoquímica sobre arrays de teixit (TMA). La RT-Q-PCR va validar la sobrexpressió de RUNX1/AML1 i d’ETV5/ERM en l’EEC i va mostrar una forta sobrexpressió específica i significativa en aquells estadis tumorals associats amb la invasió miometrial. A més, el TMA va mostrar que la sobrexpressió de RUNX1/AML1 i d’ETV5/ERM correlacionava amb el procés de tumorigènesi, des del teixit normal atròfic, passant per la hiperplàsia simple i complexa fins arribar al carcinoma. Aquests resultats demostren per primera vegada la sobrexpressió de RUNX1/AML1 i d’ETV5/ERM en l’EEC en correlació amb el procés inicial d’infiltració miometrial. Així mateix, la sobrepressió de RUNX1/AML1 correlaciona amb la sobrepressió d’ETV5/ERM. Aquest conjunt de resultats permeten proposar un rol cooperatiu entre RUNX1/AML1 i ETV5/ERM durant els primers esdeveniments de tumorigènesi endometrial, els quals es poden associar al procés inicial de infiltració miometrial. Finalment s’han començat a analitzar gens dianes de RUNX1/AML1 i d’ETV5/ERM per tal d’explicar la possible via de regulació de la sobrexpressió de RUNX1/AML1 i d’ETV5/ERM en l’EEC. S’ha analitzat l’expressió de p21WAF1/CIP1 a partir de RT-Q-PCR i TMA, en un ampli panell de mostres d’EEC i avaluat el grau en el qual RUNX1/AML1 i p21WAF1/CIP1 cooperen en el càncer endometrial. La estreta correlació trobada entre RUNX1/AML1 i p21WAF1/CIP1 suggereix un rol cooperatiu durant el procés inicial de disseminació tumoral de l’EEC, possiblement mitjançant la infiltració miometrial i/o la promoció dels fenotips invasius.


01 de març 2006

Freestyle Weekend

Més de 3 metres de neu verge, 60 Kilòmetres de pistes i un desnivell de 1.130m creen la estació ideal per al meu equip de Freestyle. El casc, les botes noves i les pales amples de doble punta... van aprofitar al màxim una estació pràcticament de fora pista. La neu al genolls, la ma tocant la pista en les corbes, bamps, salts i canvis de rasants que et mantenien varis metres suspès a l’aire... la millor matèria prima per fer l’imbecil!!!

I als peus de l’estació, el poble de Benasqué, un poble idíl·lic de segona residencia on la festa no acaba fins que arriba l’hora de tornar a esquiar!